• Anti-Pesten

Anti-pest lessen voor het onderwijs

Waarom een anti-pest programma voor scholen? Pesten komt heel veel voor. Zo'n 350.000 kinderen wordt minstens eenmaal per week gepest. Zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs.

Het anti-pest programma van Capoeirarts heeft tot doel het pesten aan te pakken door kinderen weerbaarheid en zelfvertrouwen te geven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het verschil tussen  plagen en pesten.

Kinderen en jongeren leren niet alleen verbale assertiviteit te gebruiken tegen pestkoppen, maar leren ook een aantal non-gewelddadige zelfverdedigingstechnieken. Belangrijk is dat we niet leren om bijvoorbeeld te gaan slaan, omdat dit vaak meer kwaad dan goed doet.

We werken op 3 gebieden:

  • Toegenomen bewustzijn: We leren kinderen om onderscheid te maken tussen plagen en schadelijke pesterijen.    
  •  Zelfvertrouwen: Pestkoppen zoeken vaak "makkelijk doelwit". Wij geven kinderen de tools die nodig zijn om fysieke, verbale en psychologische intimidatie te overwinnen, zodat ze zo veel vertrouwen in zichzelf krijgen dat er geen pestkop zal proberen ze lastig te vallen.
  • Verantwoordelijkheid: We leren kinderen om te gaan met pestkoppen zonder zelf de pestkop te worden. De nadruk hierbij ligt op verantwoordelijkheid en respect voor elkaar. Zelfverdediging mag nooit misbruikt worden. 

In het programma dat we aanbieden worden vaardigheden voor zelfverdediging en weerbaarheid geleerd met behulp van leuke en spannende "capoeira en weerbaarheids spellen". Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen de perfecte balans van techniek, plezier, uitdaging en opwinding krijgen in een les.

Het programma duurt 10 lessen, maar ook losse lessen of een kortere of langere reeks zijn een mogelijkheid. 

Tijdsduur: 45-60 minuten 
Leeftijd: vanaf groep 3 lessen worden op basis van leeftijd aangepast 
Groepsgrootte: maximaal 25 deelnemers, meer deelnemers is zeker mogelijk, maar dan is een extra docent vereist  
Locatie: overal, een gymzaal, grote ruimte of sportveld 
Mogelijkheden: geschikt als lessenreeks eventueel met afsluitende voorstelling, maar zeker ook als losse workshop


Tip: wij hebben veel ervaring bij het verzorgen van sportdagen of schoolevenementen met grote groepen waarbij we verschillende workshops tegelijkertijd of gedurende de gehele dag kunnen aanbieden

Meer Informatie